Role of HSF1 phopshorylation in heat shock response

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Budzynski MA, Puustien M, Joutsen J, Anckar J, Sistonen L
Förläggare: FEDERATION AMER SOC EXP BIOL
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: FASEB Journal
Tidskriftsakronym: FASEB J
Volym: 27
Antal sidor: 1
ISSN: 0892-6638
eISSN: 1530-6860

Senast uppdaterad 2020-05-07 vid 05:51