Åbo Akademi i Edvard Westermarcks vetenskapliga nätverk

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Olli Lagerspetz, Kirsti Suolinna
Redaktörer: Laura Hollsten
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Åbo Akademi University Press
Moderpublikationens namn: Åbo Akademi och kunskapen
Artikelns första sida, sidnummer: 35
Artikelns sista sida, sidnummer: 103
ISBN: 978-951-765-884-3


Nyckelord

Anthropology, History of Ideas, History of science, Westermarck, Åbo Akademi

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 03:01