Citizens and Political Sophistication

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henrik Oscarsson Henrik, Lauri Rapeli
Redaktörer: Dalton Russel
Förlagsort: Oxford
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Oxford University Press
Moderpublikationens namn: Oxford Handbook of Politics
Seriens namn: Oxford Research Encyclopedias

Senast uppdaterad 2020-12-08 vid 08:08