Terveys ja poliittinen osallisuus: tutkimustuloksia terveyden ja poliittisen kiinnittymisen välisestä suhteesta

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mattila Mikko, Wass Hanna, Lahtinen Hannu, Martikainen Pekka, Rapeli Lauri, Sund Reijo, Söderlund Peter
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Yhteiskuntapolitiikka
Volym: 83
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 182
Artikelns sista sida, sidnummer: 190

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 03:04