Social capital, ageing and health in Europe: comparative analyses between three European countries

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Koutsogeorgou E, Nyqvist F, Cerniauskaite M, Quintas R, Raggi A, Leonardi M
Förläggare: OXFORD UNIV PRESS INC
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Gerontologist
Tidskriftsakronym: GERONTOLOGIST
Volym: 51
Artikelns första sida, sidnummer: 218
Artikelns sista sida, sidnummer: 218
Antal sidor: 1
ISSN: 0016-9013
eISSN: 1758-5341

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 05:58