VALUES IN DENMARK - DANISH - RIIS,O, GUNDELBACH,P

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: SUNDBACK S
Förläggare: UNIV TURKU
Publiceringsår: 1993
Tidskrift: Temenos
Tidskriftsakronym: TEMENOS
Volym: 29
Artikelns första sida, sidnummer: 199
Artikelns sista sida, sidnummer: 202
Antal sidor: 4
ISSN: 0497-1817

Senast uppdaterad 2020-21-09 vid 06:45