FROM INSTITUTION TO MOVEMENT, A STUDY OF THE SWEDISH CHURCH YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW - BACKSTROM,A

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: SUNDBACK S
Förläggare: UNIV TURKU
Publiceringsår: 1991
Tidskrift: Temenos
Tidskriftsakronym: TEMENOS
Volym: 27
Artikelns första sida, sidnummer: 191
Artikelns sista sida, sidnummer: 195
Antal sidor: 5
ISSN: 0497-1817

Senast uppdaterad 2020-08-07 vid 04:47