CHURCH AND SOCIAL-CHANGE - A STUDY OF THE SECULARIZATION PROCESS IN ICELAND 1830-1930 - PETURSSON,P

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: SUNDBACK S
Förläggare: UNIV TURKU
Publiceringsår: 1984
Tidskrift: Temenos
Tidskriftsakronym: TEMENOS
Volym: 20
Artikelns första sida, sidnummer: 148
Artikelns sista sida, sidnummer: 150
Antal sidor: 3
ISSN: 0497-1817

Senast uppdaterad 2020-11-08 vid 03:05