Baltic Sea ecosystem-based management under climate change: Integrating social and ecological perspectives

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bonsdorff E, Andersson A, Elmgren R
Förläggare: SPRINGER
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: AMBIO: A Journal of the Human Environment
Tidskriftsakronym: AMBIO
Volym: 44
Nummer: suppl. 3
Artikelns första sida, sidnummer: S333
Artikelns sista sida, sidnummer: S334
Antal sidor: 2
ISSN: 0044-7447
eISSN: 1654-7209

Senast uppdaterad 2020-15-08 vid 04:06