Cholesteryl Phosphocholine forms Fluid Bilayer Membranes with Saturated or Monounsaturated Ceramides

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lonnfors M, Langvik O, Sukumaran P, Bjorkbom A, Tornqvist K, Slotte JP
Förläggare: CELL PRESS
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Biophysical Journal
Förläggare: Cell Press
Tidskriftsakronym: BIOPHYS J
Volym: 104
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 589A
Artikelns sista sida, sidnummer: 589A
Antal sidor: 1
eISBN: 1542-0086
ISSN: 0006-3495
eISSN: 1542-0086

Senast uppdaterad 2019-18-10 vid 04:21