Stalking actions, prior offender-victim relationships and issuing of restraining orders in a Finnish sample of stalkers

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Häkkänen H, Hagelstam C, Santtila P
Förläggare: BRITISH PSYCHOLOGICAL SOC
Publiceringsår: 2003
Tidskrift: Legal and Criminological Psychology
Tidskriftsakronym: LEGAL CRIMINOL PSYCH
Volym: 8
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 189
Artikelns sista sida, sidnummer: 206
Antal sidor: 18
ISSN: 1355-3259


Abstrakt

Conclusions. The results suggest that stalking can be interpreted thematically. Violation of the restraining orders is associated with certain stalking themes and the number of stalking actions. Further violence is decreased by the issuing of the restraining orders. Restraining orders play a significant role in victim protection and intervention.

Senast uppdaterad 2019-22-10 vid 04:22