Socialistisk och folklig radikalisering i ett tudelat Helsingfors, 1883–1917. [Recension av] Torsten Ekman, Helsingfors röda fanor. Från arbetarrörelsens tidiga år, 1883–1917, 319 s., ill., Schildts & Söderströms, Helsingfors 2017.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Braskén
Förläggare: Historiska föreningen
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Historisk tidskrift för Finland
Tidskriftsakronym: HTF
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 165
Artikelns sista sida, sidnummer: 170


Abstrakt

Book review


Nyckelord

Local history, Social History


Dokument


Senast uppdaterad 2020-08-07 vid 07:00