Corrigendum to "CO₂ removal with 'switchable' versus 'classical' ionic liquids" [Sep. Purif. Technol. 97 (2012) 42–50]

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: E. Privalova, M. Nurmi, M.S. Marañón, E.V. Murzina, P. Mäki-Arvela, K: Eränen, D.Yu. Murzin, J.-P. Mikkola
Förläggare: ELSEVIER SCIENCE BV
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Separation and Purification Technology
Tidskriftsakronym: SEP PURIF TECHNOL
Volym: 107
Artikelns första sida, sidnummer: 340
Artikelns sista sida, sidnummer: 340
Antal sidor: 1
ISSN: 1383-5866


Abstrakt

The authors report that there was a mistake made in Table 5 on page 49.

Senast uppdaterad 2019-05-12 vid 04:21