Pore space characterization of coating layers

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Toivakka M, Nyfors K
Publiceringsår: 2001
Tidskrift: Tappi Journal
Tidskriftsakronym: TAPPI J
Volym: 84
Nummer: 3
ISSN: 0734-1415

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 04:47