Finland 1917: A centenary in the shadows of independence celebrations and civil war commemorations

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Braskén
Förläggare: Lawrence and Wishart
Förlagsort: London
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Twentieth Century Communism: A Journal of International History
Nummer: 14
Artikelns första sida, sidnummer: 34
Artikelns sista sida, sidnummer: 40
eISSN: 1758-6437


Nyckelord

commemorations, Communism, Finland


Dokument


Senast uppdaterad 2020-05-08 vid 05:19