Secularism in question; so called fundamentalism and religious policy in comparative perspective - swedish - Westerlund, D, editor

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: S Sundback
Förläggare: UNIV TURKU
Publiceringsår: 1994
Tidskrift: Temenos
Tidskriftsakronym: Temenos
Volym: 30
Artikelns första sida, sidnummer: 243
Artikelns sista sida, sidnummer: 246
Antal sidor: 4
ISSN: 0497-1817

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 04:15