Learning and Maintaining New Vocabulary in Aphasia: Two Controlled Case Studies

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Leena Tuomiranta, Petra Grönholm-Nyman, Francine Kohen, Nadine Martin, Matti Laine
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Procedia Social and Behavioral Sciences
Tidskriftsakronym: PROCD SOC BEHV
Volym: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 225
Artikelns sista sida, sidnummer: 226
Antal sidor: 2
ISSN: 1877-0428

Senast uppdaterad 2020-06-06 vid 05:00