REGULATION BY TGF-BETA OF GENES INVOLVED IN GROWTH-CONTROL INTERLEUKIN-6

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: LOHI J, PERTOVAARA L, SISTONEN L, ALITALO K, KESKIOJA J
Förläggare: Wiley Blackwell Publishing Ltd
Publiceringsår: 1990
Tidskrift: Annals of the New York Academy of Sciences
Tidskriftsakronym: ANN NY ACAD SCI
Volym: 593
Artikelns första sida, sidnummer: 318
Artikelns sista sida, sidnummer: 320
Antal sidor: 3
ISSN: 0077-8923
eISSN: 1749-6632

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 04:15