Restoring Proteostasis via Chaperone Networks in Ageing and Neurodegenerative Disease

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Morimoto R, Prahlad V, Ben-Zvi A, Gidalevitz T, Westerheide S, Anckar J, Sistonen L, Guisbert E, Czyz D, Voisine C, Silva C, Beam M
Förläggare: FEDERATION AMER SOC EXP BIOL
Publiceringsår: 2009
Tidskrift: FASEB Journal
Tidskriftsakronym: FASEB J
Volym: 23
Antal sidor: 1
ISSN: 0892-6638
eISSN: 1530-6860

Senast uppdaterad 2019-18-11 vid 02:21