Language-specific brain activation patterns in the bilingual brain: Evidence from inflectional processing in a morphologically rich vs. limited language

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lehtonen M, Vorobyev V, Soveri A, Hugdahl K, Tuokkola T, Laine M
Förläggare: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE
Publiceringsår: 2007
Tidskrift: Brain and Language
Tidskriftsakronym: BRAIN LANG
Volym: 103
Nummer: 1-2
Artikelns första sida, sidnummer: 49
Artikelns sista sida, sidnummer: 50
Antal sidor: 2
ISSN: 0093-934X

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 02:36