Vuorovaikutuksen tukeminen

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Pirkko Rautakoski, Sisko Tuovinen, Petri Rajala
Editors: Tuija Aro, Tiina Siiskonen, Timo Ahonen
Publication year: 2007
Publisher: PS-kustannus
Book title: Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä
Start page: 74
End page: 94
ISBN: 978-952-451-147-6


Keywords

Adolescence, language disorders

Last updated on 2020-18-02 at 04:27