POLYMORPHISMS IN THE SEROTONIN 1B RECEPTOR GENE ARE ASSOCIATED WITH SELF-REPORTED EJACULATION LATENCY TIME

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jern P, Westberg L, Johansson A, Gunst A, Eriksson E, Sandnabba NK, Santtila P
Förläggare: WILEY-BLACKWELL
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: The Journal of Sexual Medicine
Moderpublikationens namn: Not a book
Tidskriftsakronym: J SEX MED
Nummer i serien: issue supplement s5
Volym: 8
Artikelns första sida, sidnummer: 398
Artikelns sista sida, sidnummer: 399
Antal sidor: 2
ISSN: 1743-6095

Senast uppdaterad 2020-23-01 vid 05:21