The Impact of Multidimensionality of Literacy on the Use of Digital Technology: Digital Immigrants and Digital Natives

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Shahrokh Nikou, Malin Brännback, Gunilla Widen
Redaktörer: Hongxiu Li, Agusta Palsdottir, Roland Trill, Reima Suomi, Yevgenia Amelina
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Well-Being in the Information Society. Fighting Inequalities
Seriens namn: Communications in Computer and Information Science
Volym: 907
Artikelns första sida, sidnummer: 117
Artikelns sista sida, sidnummer: 133
ISBN: 978-3-319-97930-4
eISBN: 978-3-319-97931-1
ISSN: 1865-0929


Nyckelord

Digital Immigrants, digital literacy, Digital Natives, Information literacy, Information Society, Internet, social media, social media use

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 02:59