The value and relevance of academic research for business practitioners in B2B marketing

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Dziubaniuk Olga, Ivanova-Gongne Maria, Koporcic Nikolina
Förlagsort: Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, Spain
Publiceringsår: 2018
Moderpublikationens namn: Conference Proceedings of 23rd International Conference CBIM2018
Seriens namn: Conference Proceedings of 23rd International Conference CBIM2018
ISBN: 978-84-697-7437-5


Nyckelord

B2B, Business-to-business marketing, Language, Systematic literature review

Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 05:13