CHRISTIAN-IN-MY-OWN-WAY, AN ANALYSIS OF MATERIAL FROM A SWEDISH PROJECT ON PERSONAL RELIGIOUS VIEWS - SWEDISH - HAMBERG,EM

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: SUNDBACK S
Förläggare: UNIV TURKU
Publiceringsår: 1991
Tidskrift: Temenos
Tidskriftsakronym: TEMENOS
Volym: 27
Artikelns första sida, sidnummer: 191
Artikelns sista sida, sidnummer: 195
Antal sidor: 5
ISSN: 0497-1817

Senast uppdaterad 2020-27-09 vid 02:58

Dela länk