Genetic and environmental effects on sexual excitation and sexual inhibition in the human male

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Varjonen M, Santtila P, Sandnabba NK
Förläggare: SPRINGER
Publiceringsår: 2006
Tidskrift: Behavior Genetics
Tidskriftsakronym: BEHAV GENET
Volym: 36
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 986
Artikelns sista sida, sidnummer: 986
Antal sidor: 1
ISSN: 0001-8244

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 03:47

Dela länk