Intercultural Marketing Management in the Spotlight – what and why, but what about the how?

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Joachim Ramström, Maria Ivanova, Anna-Greta Nyström
Publiceringsår: 2012
Förläggare: International marketing at Åbo Akademi University, School of Business and Economics
ISBN: 978-952-12-2788-2
eISBN: 978-952-12-2850-6


Nyckelord

Intercultural marketing management

Senast uppdaterad 2020-15-08 vid 04:23