HD 2014:61 om ett regresskrav för avtalsvite som direkt eller indirekt förlust - pest eller kolera?

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Björn Sandvik
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
Tidskriftsakronym: JFT
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 381
Artikelns sista sida, sidnummer: 392
eISSN: 0040-6953

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 02:44