Discourse Functions of Adverbial Placement in English: Clause-initial adverbials of time and place in narratives and procedural place descriptions

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tuija Virtanen
Förläggare: Åbo Akademi University Press
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 1992
Antal sidor: 395
ISBN: 952-9616-20-1

Senast uppdaterad 2020-14-07 vid 04:09