Skriftpraktiker hos barn och unga

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hanna Lehti-Eklund, Anna Slotte-Lüttge, Beatrice Silén, Ria Heilä-Ylikallio
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Reports from the Faculty of Education
Förläggare: Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten
Nummer i serien: 35
ISBN: 978-952-12-2812-4
eISBN: 978-952-12-2881-0
ISSN: 1458-7777


Dokument


Senast uppdaterad 2020-25-05 vid 03:53