Händelser i tv-soffan: Samtal språk och program utgående från några flerspråkiga 6-8-åriga barns tv-tittande

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anna Slotte-Lüttge, Fredrik Rusk
Editors: Anna Slotte-Lüttge
Publication year: 2010
Publisher: Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten
Book title: Plastkassar och andra texter. Perspektiv på ett vidgat textbegrepp.
Title of series: Publikation från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
Number in series: 20
Start page: 101
End page: 114
ISBN: 978-952-12-3131-5
ISSN: 1458-7785

Last updated on 2020-28-09 at 03:25