Deregulation of the Notch pathway as a common road in viral carcinogenesis

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Vázquez-Ulloa E, Lizano M, Sjöqvist M, Olmedo-Nieva L, Contreras-Paredes A
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Reviews in Medical Virology
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 16

Senast uppdaterad 2020-09-08 vid 07:28