Parties, governments and oters in Finland. Politics under fundemental societal transformation

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lauri Karvonen
Publiceringsår: 2014
Förläggare: ECPR Press
Artikelns sista sida, sidnummer: 177
ISBN: 978-1-910259-33-7

Senast uppdaterad 2020-03-07 vid 05:06

Dela länk