Morphological and mechanical characterisation of the hindwing nodus from the Libellulidae family of dragonfly (Indonesia)

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Siti Fauziyah, Catharina Alam, R C H Soesilohadi, Bambang Retnoaji, Parvez Alam
Redaktörer: R A Steinbrecht, N J Strausfeld
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Arthropod Structure and Development
Volym: 43
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 415
Artikelns sista sida, sidnummer: 422

Senast uppdaterad 2019-06-12 vid 03:01