A Framework for Predictive Data Mining in the Telecommunications Sector

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Costea A, Eklund T, Karlsson J
Redaktörer: Isiais P
Förläggare: IADIS Press
Publiceringsår: 2002
Moderpublikationens namn: Proceedings of the IADIS International Conference WWW/Internet 2002

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 02:49