Svensk etnicitet utan svenskt språk i Gammalsvenskby

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ludvig Forsman
Redaktörer: Riitta Kosunen, Kirsi Lepistö, Paula Rossi
Förlagsort: Oulu
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Studia Humaniora Ouluensia
Förläggare: Oulun yliopisto
Moderpublikationens namn: Svenskan i Finland 14
Seriens namn: Studia humaniora ouluensia
Nummer i serien: 14
Artikelns första sida, sidnummer: 47
Artikelns sista sida, sidnummer: 60
ISBN: 978-951-42-0463-5
eISBN: 978-952-42-0464-2
ISSN: 1796-4725


Nyckelord

Gammalsvenskby, Language death, Language shift, Språkbyte, Språkdöd, Språklig identitet

Senast uppdaterad 2019-23-09 vid 03:56