Lars Eckerdal: När fikonträdet skjuter blad... : Några sånger under tiden

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Birgitta Sarelin
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Hymnologi: Nordisk Tidsskrift Udgivet Af Salmehistorisk Selskab Og Nordhymn
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 168
Artikelns sista sida, sidnummer: 173


Nyckelord

Hymnologi, Psalmer

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 02:53