"Then I saw to antique heddes": Discourse strategies in Early Modern English travelogues

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tuija Virtanen
Redaktörer: Andreas H. Jucker
Förlagsort: Amsterdam
Publiceringsår: 1995
Förläggare: John benjamins
Moderpublikationens namn: Historical Pragmatics: Pragmatic Developments in the History of English
Seriens namn: Pragmatics and Beyond New Series
Nummer i serien: 35
Artikelns första sida, sidnummer: 499
Artikelns sista sida, sidnummer: 513
ISBN: 9789027285713

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 04:50

Dela länk