Text structure

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tuija Virtanen
Redaktörer: Jef Verschueren, Jan-Ola Östman, Jan Blommaert, Chris Bulcaen
Förlagsort: Amsterdam
Publiceringsår: 1997
Förläggare: John benjamins
Moderpublikationens namn: Handbook of Pragmatics
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 15
ISBN: 9789027221735 (Eur)

Senast uppdaterad 2020-15-08 vid 05:18