The progressive in NNS and NS student compositions: Evidence from the International Corpus of Learner English

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tuija Virtanen
Redaktörer: Magnus Ljung
Förlagsort: Amsterdam
Publiceringsår: 1997
Förläggare: Brill Rodopi
Moderpublikationens namn: Corpus-based Studies in English
Artikelns första sida, sidnummer: 299
Artikelns sista sida, sidnummer: 309

Senast uppdaterad 2020-15-08 vid 06:06