Discourse linguistics meets corpus linguistics: Theoretical and methodological issues in the troubled relationship

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tuija Virtanen
Redaktörer: Antoinette Renouf, Andrew Kehoe
Förlagsort: Amsterdam
Publiceringsår: 2009
Förläggare: Brill Rodopi
Moderpublikationens namn: Corpus Linguistics: Refinements and Reassessments
Seriens namn: Language and Computers
Nummer i serien: 69
Artikelns första sida, sidnummer: 49
Artikelns sista sida, sidnummer: 65

Senast uppdaterad 2019-10-12 vid 03:36