Humane Readings: Essays on literary mediation and communication in honour of Roger D. Sell

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jason Finch, Martin Gill, Iris Lindahl-Raittila, Inna Lindgrén, Tuija Virtanen, Brita Wårvik
Redaktörer: Jason Finch, Martin Gill, Iris Lindahl-Raittila, Inna Lindgrén, Tuija Virtanen, Brita Wårvik
Förlagsort: Amsterdam
Publiceringsår: 2009
Förläggare: John benjamins
Seriens namn: Pragmatics and Beyond New Series
Nummer i serien: 190

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 06:48

Dela länk