Text, discourse and cognition: An Introduction

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tuija Virtanen
Redaktörer: Tuija Virtanen
Förlagsort: Berlin
Publiceringsår: 2004
Förläggare: Mouton De Gruyter
Moderpublikationens namn: Approaches to Cognition through Text and Discourse
Seriens namn: Trends in Linguistics, Studies and Monographs
Nummer i serien: 147
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 16
ISBN: 3-11-017791-9

Senast uppdaterad 2019-07-12 vid 03:23