Variation across texts and discourses: Theoretical and methodological perspectives on text type and genre

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tuija Virtanen
Redaktörer: Heidrun Dorgeloh, Anja Wanner
Förlagsort: Berlin
Publiceringsår: 2010
Förläggare: De Gruyter
Moderpublikationens namn: Syntactic Variation and Genre
Seriens namn: Topics in English Linguistics
Nummer i serien: 70
Artikelns första sida, sidnummer: 53
Artikelns sista sida, sidnummer: 84
ISBN: 978-3-11-022647-8
eISBN: 978-3-11-022648-5
ISSN: 1434-3452

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 04:49