Review of Krista Lawlor, Assurance: An Austinian View of Knowledge and Knowledge Claims

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Martin Gustafsson
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Philosophical Investigations
Volym: 37

Senast uppdaterad 2019-11-12 vid 03:02