Review of Allan H. Simmons, John G. Peters, Richard Niland, Mary Burgoyne, and Katherine Isobel Baxter (volume eds), Joseph Conrad, Contemporary Reviews, 4 volume set (The Cambridge Edition of the Works of Joseph Conrad).

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Roger D. Sell
Förlagsort: Cambridge, New York
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Notes and Queries
Volym: 61
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 619
Artikelns sista sida, sidnummer: 622

Senast uppdaterad 2019-10-12 vid 03:02