Non-profit maximising organisations and the impact of privatisation, liberalisation and public-sector reform

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sonja Grönblom
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-952-12-3107-0

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 03:30