Tyttötutkimus, fantasia, crossover, queer-luenta... Suomenruotsalaista lasten.- ja nuortenkirjallisuuden tutkimusta Åbo Akademissa

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Onnimanni
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 38
Artikelns sista sida, sidnummer: 42

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 06:00