Monstrous Subjectivity in P. O. Enquist’s Nedstörtad ängel 1985

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Freja Rudels
Förläggare: University of Illinois Press
Förlagsort: Champaign, Illinois, USA
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Scandinavian Studies -Menasha- Society for the Advancement of Scandinavian Study-
Volym: 86
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 308
Artikelns sista sida, sidnummer: 332
eISSN: 2163-8195


Abstrakt

The article analyses the critical and creative aspects of corporeal monstruosity in P. O. Enquist's novel Nedstörtad ängel in the light of Rosi Braidotti's post-humanist, neo-materialist feminism.

Senast uppdaterad 2020-28-02 vid 03:42