New records of microcystins in some Bulgarian water bodies of health and conservational importance

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: V. Pavlova, M. Stoyneva, V. Georgieva, D. Donchev, L. Spoof, J. Meriluoto, Z. Bratanova, I. Karadjova
Förläggare: Scientific Research Publishing
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Journal of Water Resource and Protection
Tidskriftsakronym: JWARP
Volym: 6
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 446
Artikelns sista sida, sidnummer: 453
eISSN: 1945-3108

Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 04:34